ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

ရန္ကုန္ရံုးခ်ုဳပ္ :

အမွတ္(၁၉/၂၁)၊ဘူတာရံုလမ္း၊ ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ.နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

Tel : 01-8603505-9 Fax : 01-430559

Email : tigeryangon@gmail.com

မဂၤလာဒံုရံုး (ပစၥည္းသိုေလွာင္ရံု) :

အမွတ္(၁၇၉) ၊ R-2 လမ္း(R-10 လမ္းေရွ.)၊ မဂၤလာဒံု စက္မွဳဇံု ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ.နယ္ ၊ ရန္ကုန္

09-780162425 09-780162428 09-780162434

မႏၱေလးရံုးခြဲ :

အမွတ္(၇၄)၊ ၂၂ လမ္း ၊ ၈၃လမ္းႏွင့္ ၈၄ လမ္းၾကား ၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ.နယ္ ၊ မႏၱေလး ။

02-4065858 09-91053093

ေနၿပည္ေတာ္ရံုးခြဲ :

အမွတ္(၅၁၂),အင္ၾကင္းလမ္းႏွင့္ရာဇဌာနီလမ္းေထာင့္၊ေပါင္းေလာင္း ၂ ရပ္ကြက္,ပ်ဥ္းမနား,ေနျပည္ေတာ္။

09-43179383, 09-798601743

ဆက္သြယ္ရန္